Litt om løypa

Skal selvfølgelig beskrive løypa underveis. Men her en veldig grov beskrivelse.

Begynner ved Operaen, går opp Akerselva og inn i Maridalen . Dreier østover og passerer øst for Harestua og Grua og og over Romeriksåsen.  Går på vestsiden av Mjøsa, og passerer ikke så langt fra Gjøvik. 

Videre nordvestover og så nord og inn i Jotunheimen. Ender som tidligere nevnt i Gjendesheim.

Høyeste punkt på veien er 1500 meter over havet. Laveste avhenger av vannstanden i Oslo havn lørdag 10. september.